Czech English
Restrukturalizace zdrojů financování nutného pracovního kapitálu nebo investičního rozvoje je často řešenou otázkou v životě každé firmy a může sehrát klíčovou roli v jejím rozvoji i v míře uspokojení oprávněných zájmů a cílů jejích vlastníků.

Řídíme efektivně celý projekt refinancování dle požadavků zadavatele a to včetně vyhledání případného strategického investora, poskytovatele bankovního financování i efektivního prodeje celé firmy nebo podílu v ní.
Na rozdíl od běžných poradců či organizátorů (auditorské či právnické firmy) maximálně využíváme své znalosti a zkušenosti z reálného fungování a řízení firem, můžeme tak pro zadavatele dosáhnout při prodeji nejlepších možných podmínek včetně nejvyšší prodejní ceny.

Odlišně od ostatních organizátorů považujeme za nejdůležitější fázi prodeje firmy tu počáteční - přípravnou, ve které (pokud si to zadavatel přeje) podnik připravíme do skvělé prodejní formy jak po stránce formální, tak i výkonnostní, která má klíčový vliv na následně dosaženou nejvyšší možnou prodejní cenu.
Naše odměna v investičních a prodejních projektech je výrazně závislá na úspěšném vypořádání prodeje či dokončení restrukturalizace zdrojů financování.
© NOTUS EQUITY s.r.o. 2012-2019