Czech English
Akvizice (koupě společnosti, podniku nebo podílu v nich) bývá jednou z nejefektivnějších forem zhodnocení volného kapitálu nebo dynamického rozvoje firmy v případě industriální akvizice konkurence, producenta substitutů či vhodných produktových doplňků nebo jiného článku stávajícího distribučního řetězce.

Řídíme efektivně celý projekt akvizice dle požadavků zadavatele a to včetně aktivní spolupráce na zajištění akvizičního financování s minimalizací rizik pro investora.
Na rozdíl od běžných poradců či organizátorů (auditorské či právnické firmy) maximálně využíváme své znalosti a zkušenosti z reálného fungování a řízení firem, můžeme tak pro zadavatele dosáhnout výrazně větší efektivity investice včetně nejnižší možné ceny.

Odlišně od ostatních organizátorů považujeme za nejdůležitější fázi akvizice tu poslední - postakviziční, ve které po převzetí firmy reálně dochází k naplnění očekávání investora a následnému zhodnocení jeho investice i plnění závazků vůči potenciálním poskytovatelů zdrojů akvizičního financování.Naše odměna v akvizičích projektech je výrazně závislá na úspěšném vypořádání akvizice a následném průběhu postakviziční fáze.
© NOTUS EQUITY s.r.o. 2012-2019